ספר אל או ההחק

3
עב
אני האדון של מטה סמכות הכפול, מטה הכח של קוף ניאאבל ידי השמאלית היא ריקה, משום שהרסתי עולם, & דבר לא נשאר.
    Forgot user name/password