Liber AL vel Legis

3
72
Jag är Herren av Maktens Dubbla Stav; Coph-Nias Krafts stav — men min vänstra hand är tom, ty jag har krossat ett Universum; & inget återstår.
    Forgot user name/password