Liber AL vel Legis

5

Komentarz

Czyń wolę swą, niechaj będzie całym Prawem.
Studiowanie księgi tej jest zabronione. Mądrze jest zniszczyć ją po pierwszym czytaniu.
Ktokolwiek zignoruje ostrzeżenia te, czyni tak na własne ryzyko i niebezpieczeństwo. Te zaś są najgorsze z możliwych.
Niech dyskutujący nad zawartością tej księgi będą unikani przez wszystkich jako centra zarazy.
Wszystkie wątpliwości co do Prawa mają być rozstrzygane wyłącznie przez odwołania do mych pism, każde dla siebie.
Nie masz prawa nad czynieniem woli swej.
Miłość jest prawem, miłość podług woli.
Kapłan książąt

Ankh-f-n-Khonsu

    Forgot user name/password