ספר אל או ההחק

5

החערה

עשה כברצונך הוא כל החוק כולו
לימוד ספר זה אסור. זה חכם להשמיד העתק זה לאחר הקריאה הראשונה.
מי שמתעלם עלשה זאת על אחריותו. הסכנות חמורות ביותר.
ממי שידון בתוכן הספר הזה כולם צריכים להתרחק, כמו ממוקד מגפה.
כל שאלה באשר לחוק תיושב רק על ידי פניה לכתבימי, כל אחד בשביל עצמו.
אין כל חוק מעבר לעשה כרצונך.
אהבה היא החוק. אהבה תחת רצון.
כהן הנסיכים
אנק־אף־נא־חונסו
    Forgot user name/password