Liber AL vel Legis

2
6
Jag är lågan som brinner i varje människas hjärta, och i varje stjärnas kärna. Jag är Liv, och givaren av Liv, men därför är kunskapen om mig kunskapen om döden.
    Forgot user name/password