Liber AL vel Legis

2

II

1
Nu! Kryjówko Hadita.
2
Chodźcie wy wszyscy i poznajcie tajemnicę której dotąd jeszcze nie ujawniono. Ja, Hadit, jestem uzupełnieniem mej oblubienicy Nuit. Ja nie jestem rozciągniętym, a Khabs jest imieniem Domu mego.
3
W sferze ja stanowię zawsze centrum, jako że ona będąc obwodem nie zostaje odnaleziona.
4
Lecz ona niech będzie znana a ja nigdy.
5
Patrz! Rytuały starych czasów są czarne. Niech złe zostaną odrzucone; dobre niech oczyści prorok! Wtedy Wiedza ta stanie się prawdziwa.
6
Ja jestem płomieniem płonącym w sercu każdego człowieka i w środku każdej gwiazdy. Ja jestem życiem i dawcą życia; to jednak sprawia że wiedza o mnie jest wiedzą śmierci.
7
Ja jestem Magiem i Egzorcystą. Ja jestem osią koła i sześcianem w kręgu. "Chodź ku mnie" jest błazeńskim słowem: ponieważ to ja jestem tym który idzie.
8
Którzy czcili Heru-pa-kraatha czcili mnie; źle, ponieważ to ja jestem czcicielem.
9
Pamiętajcie wszyscy iż istnienie jest czystą radością; że wszystkie smutki są niczym cienie, przychodzą i odchodzą; ale ono jest tym co zostaje.
10
O proroku! Odczuwasz złą chęć uczenia się tego pisma.
11
Widzę twą nienawiść wobec swej ręki i pióra; lecz ja jestem silniejszy.
12
Ponieważ jestem tym w tobie którego nie znasz.
13
Dlaczego? Ponieważ ty byłeś znawcą, jak i ja.
14
Teraz niech pojawi się zasłona tej świętości. Teraz niech światło pożre ludzi i pochłonie ich ślepota!
15
Ponieważ ja jestem doskonały, Nie będac; a dla głupców liczbą mą jest dziewięć; lecz dla sprawiedliwego jestem Osiem, i jeden w ośmiu: co znaczące jest, gdyż żadnym z nich naprawdę nie jestem.Cesarzowa i Król nie przychodzą ode mnie; ponieważ są głębsze tajemnice.
16
Ja jestem Cesarzową i Hierofantem. Więc jedenaście, jako że moja oblubienica to jedenaście.
17
Usłyszcie mnie, wy ludzie wzdychania!
Smutki bólu i żalu
pozostawione są martwym i umierającym,
rodowi który jak dotąd mnie nie zna.
18
Ci są martwi, ci towarzysze; oni nie czują. My nie jesteśmy dla biednych i smutnych; panowie świata są naszym plemieniem.
19
Czy Bóg może żyć w psie? Nie! Sami najwyżsi należą do nas. Oni niech się radują, nasi wybrani: kto się smuci nie przychodzi od nas.
20
Piękno i siła, tryskający śmiech i przesłodkie rozmarzenie, moc i ogień, przychodzą od nas.
21
Wspólnego nic nie mamy z wygnańcem ni niezdatnym: niech umrą oni w swej nędzy. Ponieważ oni nie czują. Współczucie jest wadą królów: zdepnij nieszczęsnych i słabych: jest to prawem silnego. Jest to naszym prawem i radością świata. Nie myśl królu o tym kłamstwie: Że Ty Musisz Umrzeć: prawdziwie ty nie umrzesz, lecz będziesz żył! Teraz niech to będzie zrozumiane: Jeśli ciało Króla zaniknie, on pozostanie w czystej ekstazie na zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła i Wzrok, Światło; te są dla sług Gwiazdy i Węża.
22
Ja jestem Wężem dającym Wiedzę i Rozkosz i jaśniejącą chwałę; i tym który porusza serca ludzi pijaństwem. By czcić mnie pijcie wino i dziwne narkotyki o których opowiem memu Prorokowi, i oddajcie się im. Nie skrzywdzą one bowiem was wcale. To jest kłamstwem, tym draństwem przeciwko sobie. Wykazywanie niewinności jest kłamstwem. Bądź silny, o człowieku! Żądaj, ciesz się wszystkimi przymiotami zmysłów i zachwytu: nie lękaj się iż jakikolwiek Bóg miałby cię za to wymówić.
23
Ja jestem sam: gdzie ja jestem nie ma żadnego Boga.
24
Spójrz! Tu też są głębokie tajemnice; ponieważ są także moi przyjaciele, będący pustelnikami. Nie spodziewaj się jednak znaleźć ich teraz w lasach lub górach; lecz w łożach z purpury, pieszczonych przez wspaniałe kobiece bestie o bujnych kształtach z ogniem i światłem w oczach, i masami płomieniejących włosów naokoło ich; tam ich znajdziecie. Ujrzycie ich rządzących, na czele zwycięskich armii, z całą radością; i będzie w nich radość milion razy większa od tej. Uważaj by jeden nie przymusił innego, Król przeciwko Królowi! Kochajcie jeden drugiego płonącymi sercami; po niskich ludziach depczcie w srogiej żądzy swej dumy, w dniu waszej złości.
25
Wy jesteście przeciwko ludziom, o moi wybrani!
26
Ja jestem tajemnym wężem sprężonym do skoku: w moim Krążeniu jest radość. Jeśli uniosę mą głowę, ja i moja Nuit stajemy się jednym; jeśli uchylę ją i wystrzelę jad, wtedy ziemia pogrąża się w zachwycie - ja i ziemia stajemy się jednym.
27
Tkwi we mnie wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ kto nie zrozumie tych run wielce uchybi. Spadnie on w otchłań zwaną Ponieważ, i tam będzie zdychał wraz z psami Rozumu.
28
Teraz przekleństwo na Ponieważ i jego ród!
29
Oby Ponieważ było przeklęte na zawsze!
30
Jeśli Wola zatrzymuje się i krzyczy Dlaczego, inwokując Ponieważ, wtedy Wola zamiera i nic nie robi.
31
Jeśli Siła pyta Dlaczego, wtedy jest ona słabością.
32
Także rozum jest kłamstwem; ponieważ zawsze jest czynnik nieskończony i nieznany; a wszystkie ich słowa są na odwrót.
33
Dosyć tego Ponieważ! Niech będzie ono wyklęte między psy!
34
Lecz wy, o moi ludzie, powstańcie i przebudźcie się!
35
Niech rytuały będą prawidłowo odprawione z radością i pięknem!
36
Są rytuały elementów i święta czasów.
37
Święto dla pierwszej nocy Proroka i jego Oblubienicy!
38
Święto dla trzech dni pisania Księgi Prawa.
39
Święto dla Tahuti i dziecka Proroka - tajemne, o Proroku!
40
Święto dla Najwyższego Rytuału, i święto dla Equinoxy Bogów.
41
Święto dla ognia i święto dla wody; święto dla życia i większe święto dla śmierci!
42
Święto każdego dnia w waszych sercach dla radości mego zachwytu!
43
Święto każdej nocy dla Nu, i przyjemność najwyższej rozkoszy!
44
Aye! Świętujcie! Radujcie się! Nie ma po tym przerażenia. Jest rozpłynięcie i wieczna ekstaza w pocałunkach Nui.
45
Jest śmierć dla psów.
46
Czy ty słabniesz? Jesteś zmartwiony? Jest lęk w twym sercu?
47
Gdzie ja jestem tych już nie ma.
48
Nie lituj się nad upadłymi! Ja nigdy ich nie znałem. Ja nie jestem dla nich. Ja nie pocieszam: ja nienawidzę pocieszanego i pocieszającego.
49
Ja jestem jedynym i zdobywcą. Ja nie należę do niewolników, którzy giną. Niech będą oni przeklęci i martwi! Amen. (To jest z 4: jest piąte, które jest niewidzialne i w tym jestem ja niczym niemowlę w jaju.)
50
Niebieski jestem ja i złoty w świetle mej oblubienicy: lecz w oczach mych znać czerwony pobłysk, a i moje cekiny są fioletowe i zielone.
51
Fiolet nad fioletem: to jest światło wyższe od wzroku.
52
Jest zasłona: zasłona ta jest czarną. To zasłona skromnej kobiety; to jest zasłona smutku, i całun śmierci: to nie jest nic mojego. Zedrzyj to kłamliwe widmo stuleci: nie zasłaniaj swych wad cnotliwymi słowami: one są moją służbą. Czynicie dobrze, i ja wynagradzać was będę teraz i później.
53
Nie bój się, o proroku, gdy słowa te są wypowiadane, i nie bądź nimi zmartwiony. Ty jesteś stanowczo moim wybranym; i błogosławione są oczy na które spojrzysz z uradowaniem. Ale ukryję cię w masce smutku. Ci którzy widzą cię niech się lękają iż upadłeś: Lecz ja cię uniosę.
54
A wykrzykujący głośno swe szaleństwo: że ty nic nie znaczysz, niech zginą; ty to ujawnisz: ty przetrwasz, oni są niewolnikami. Albowiem oni nie przychodzą ode mnie. Przerwy stawiaj jak chcesz; Litery? Nie zmień ich stylu ni wartości!
55
Otrzymasz porządek i wartość Angielskiego Alfabetu; Znajdź więc nowe symbole do których go przypisać.
56
Precz! Wy drwiciele; choć śmiejecie się teraz, to na mój honor, wasz śmiech nie będzie długim. A gdy pozostanie w was tylko smutek, poznacie że ja was opuściłem.
57
Sprawiedliwy niech pozostanie sprawiedliwym. Brudny niech wciąż będzie w brudzie.
58
Tak! Nie liczcie na zmianę: będziecie jakimiście byli a nie inaczej. Dlatego królowie ziemi pozostaną Królami na wieki: niewolnicy będą służyć. Nic nie będzie uniżone lub wzniesione. Wszystko na zawsze pozostanie takim jakie było. Lecz zamaskowani są moimi sługami. Może być i tak, że tamten żebrak jest Królem. Król może swe stroje wybierać podług swej woli; nie ma na to pewnej próby; lecz żebrak swej biedy nie ukryje nigdy.
59
Uważaj więc! Kochaj wszystkich, z obawy iż może jest pośród nich król ukryty. Mówisz ty tak? Głupcu! Jeśli on byłby Królem, nie możesz go zranić.
60
Więc uderzaj twardo i nisko, i do piekła z nimi, władco!
61
Jest światło przed twoimi oczami, o proroku, światło niepragnione, a najbardziej pożądane.
62
Ja jestem uniesiony w twoim sercu; i gwałtowny deszcz gwiezdnych pocałunków kąpie twe ciało.
63
Ty jesteś wyczerpany w rozkosznej pełności wdechu; wydech jest słodszy od śmierci, bardziej szybki i roześmiany niźli pieszczota własnego robaka Piekła.
64
Oh! Ty jesteś przezwyciężonym! My jesteśmy nad tobą; cała nasza rozkosz jest nad tobą: Witaj! Witaj Proroku Nui! Proroku Hada! Proroku Ra-Hoor-Khuta! Teraz raduj się! Teraz wejdź w naszą wspaniałość i zachwyt! Wejdź w nasz pokój namiętności, i pisz Królom słodkie słowa!
65
Ja jestem Panem: ty jesteś Świętym Wybranym.
66
Pisz, i zaznawaj w pisaniu ekstazy! Działaj i niech praca będzie naszym łożem! Drżyj radością życia i śmierci! Ah! Twoja śmierć będzie śliczna. Ktokolwiek ją ujrzy będzie rad. Twoja śmierć niech będzie pieczęcią obietnicy naszej długowiecznej miłości. Chodź! Unieś twoje serce i raduj się! Jesteśmy jednym; jesteśmy żadnym.
67
Wytrzymaj! Wytrzymaj! Utrzymaj się w swym zachwycie; nie omdlej od wyśmienitych pocałunków!
68
Silniej! Wyprostuj się! Unieś twoją głowę! Nie oddychaj tak głęboko - umrzyj!
69
Ah! Ah! Co ja czuję? Czy słowa się wyczerpały?
70
W innych zaklęciach tkwi pomoc i nadzieja. Mądrość mówi: Bądź silny! Wtedy móc będziesz znieść więcej radości. Nie bądź zwierzęcy; wysubtelnij swój zachwyt! Jeśli pijesz, pij poprzez osiem i dziewięćdziesiąt zasad sztuki; jeśli kochasz, przewyższaj delikatnością; i jeśli czynisz coś radosnego, niech będzie w tym subtelność!
71
Lecz przemierzaj! Przemierzaj!
72
Dąż zawsze ku lepszemu! I jeśli ty jesteś prawdziwie mój - a nie wątp tego, i jeśli ty jesteś zawsze rad! - śmierć jest koroną wszystkiego.
73
Ah! Ah! Śmierć! Śmierć! Tęsknij za śmiercią! Śmierć, o człowieku, tobie jest zabroniona.
74
Długość twej tęsknoty niech będzie siłą jej chwały. Ten który żyje długo a śmierci pragnie bardzo jest zawsze Królem pomiędzy Królami.
75
Tak! Wysłuchaj liczb i słów:
76
4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Co miałoby to znaczyć, o proroku? Ty nie wiesz; ani nie przyjdzie ci tego poznać nigdy. Nadejdzie jeden by być twym następcą: on to wyjaśni. Lecz pamiętaj, o wybrańcu, być mną; iść śladem miłości Nui pod rozświetlonym gwiazdami niebem; rozglądać się za ludami, aby objawić im to radosne słowo.
77
O bądź dumnym i potężnym między ludami!
78
Unieś się! Albowiem nie ma nikogo nad tobą, tak między ludami jak i Bogami! Unieś się, o mój proroku, niech twa postawa przewyższy gwiazdy. Będą oni czcić twe imię, czterokątne, mistyczne, wspaniałe, liczbę człowieka; a liczbą twojego domu będzie 418.
79
Koniec ukrywania się Hadita; błogosławieństwo i cześć prorokowi ślicznej gwiazdy!
    Forgot user name/password