Liber AL vel Legis

1

I

1
Had! Ujawnieniu Nuit.
2
Odsłaniającym towarzystwo nieba.
3
Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą.
4
Każda liczba jest nieskończoną; nie ma różnicy.
5
Pomóż mi, o wojowniczy panie Panie Teb, w mym odsłonięciu przed Dziećmi ludzi!
6
Bądź ty Hadit, moim tajemnym centrum, mym sercem i mym językiem!
7
Spójrz! To jest objawionym przez Aiwassa, posłańca Hoor-paar-kraata.
8
Khabs jest w Khu, nie Khu w Khabs.
9
Czcij więc Khabs, i ujrzyj me światło rozlane nad wami!
10
Niech słudzy moi będą nieliczni i tajemni: Im przyjdzie rządzić licznymi i znanymi.
11
Głupcami są ci których ludzie wielbią; i ich Bogowie i ludzie ich są głupcami.
12
Wstąpcie naprzód pod gwiazdy, o dzieci, i napełnijcie się miłością do syta!
13
Jestem nad wami i w was. Moja ekstaza jest w waszej. Moją radością jest widzieć waszą radość.
14
Ponad oklejnoconym lazurem
Naga wspaniałość Nuit jest;
Ona schyla się w ekstazie by pocałować
Tajemne ognistości Hadita.
Skrzydlata kula, gwiaździsty nieboskłon,
Są moje, o Ankh-af-na-Khonsu!
15
Teraz wy wiedzcie iż wybranym kapłanem i apostołem nieskończonej przestrzeni jest książę-kapłan Bestia; jemu i jego kobiecie, zwanej Szkarłatną Kobietą, dana jest wszelka moc. Oni niech gromadzą me dzieci w swej zagrodzie: oni niech wniosą chwałę gwiazd w serca ludzi.
16
Bo on jest zawsze słońcem, a ona księżycem. Lecz jego jest uskrzydlony tajemny promień, a jej opadające światło gwiazd.
17
Lecz wy nie jesteście tak wybrani.
18
Płoń na ich czołach, o wspaniały wężu!
19
O kobieto z lazurowymi powiekami, schyl się nad nimi!
20
Klucz rytuałów tkwi w tajemnym słowie którym go obdarowałam.
21
Z Bogiem i Wielbicielem nie mam nic: oni nie widzą mnie. Oni są jak na ziemi; Ja jestem Niebem, i nie ma żadnego innego Boga poza mną i mym panem Hadit.
22
Więc teraz, wam jestem znana pod imieniem Nuit, lecz jemu pod imieniem tajemnym, które wyjawię mu kiedy już ostatecznie mnie pozna. Skoro ja jestem Nieskończoną Przestrzenią i Nieskończonymi Gwiazdami, wy także tak czyńcie. Wiążcie nicość! Oby nie powstawała żadna różnica między wami a jakimikolwiek innymi rzeczami, ponieważ przez to przychodzi ból.
23
Lecz ktokolwiek skorzysta z tego, oby on był wodzem wszystkiego!
24
Ja jestem Nuit i mym słowem jest sześć i pięćdziesiąt.
25
Dziel, dodaj, mnóż , i pojmuj.
26
Wtedy rzekł prorok i niewolnik pięknej: Kim jestem ja, i jaki winien być znak? Więc ona odpowiedziała mu, schylając się jako liżący, wszechdotykający, wszechprzenikający płomień niebieskości; jej śliczne dłonie na czarnej ziemi, jej giętkie ciało sklepione dla miłości, i jej miękkie stopy nie szkodzące małym kwiatkom: Ty wiesz! I znakiem niech będzie moja ekstaza, świadomość ciągłości istnienia, wszechobecność mojego ciała.
27
Wtedy kapłan odpowiedział i rzekł do Królowej Przestrzeni, całując jej śliczne brwi, i rosa jej światła skąpała całe jego ciało w słodko pachnącym zapachu potu: O Nuit, ciągła w Niebie, niech to będzie zawsze tak: niech ludzie nie mówią o Tobie jak o Jednej lecz jak o Żadnej; i niech lepiej nie mówią o tobie wcale skoro ty jesteś ciagłą!
28
Żadna, oddychająca bladym i czarodziejskim światłem gwiazd, i podwójna.
29
Ponieważ ja jestem rozdzielona w imieniu miłości, dla szansy złączenia.
30
W tym jest kreacja świata, że ból rozdzielenia jest niczym, a radość rozłączenia wszystkim.
31
O tych ludzkich głupców i ich niedole nie troszcz się ty wcale! Oni niewiele czują;co jest, jest równoważone miałkimi radościami; Lecz wy jesteście moimi wybranymi.
32
Bądźcie posłuszni memu prorokowi! Podążajcie za próbami mej wiedzy! Szukajcie tylko mnie! Wtedy radości mej miłości wyzwolą was od wszelkiego bólu. Jest tak: przysięgam wam to na sklepienie mojego ciała, na moje święte serce i język; na wszystko co mogę dać, na wszystko czego pragnę od was wszystkich.
33
Wtedy kapłan wpadł w głęboki trans lub omdlenie, i rzekł do Królowej Nieba: Wpisz w nas próby; wpisz w nas rytuały; wpisz w nas prawo!
34
Lecz ona rzekła: prób ja nie piszę: rytuały niech będą na wpół znane i wpół zakryte. Prawo jest dla wszystkich.
35
To co piszesz jest potrójną księgą Prawa.
36
Mój skryba Ankh-af-na-khonsu, kapłan książąt, niech nie zmieni jej nawet w jednej literze; lecz by nie utracono rozumu, niech skomentuje ją poprzez mądrość Ra-Hoor-Khu-ita.
37
Także mantry i zaklęcia; obeah i wanga; dzieło różdżki i dzieło miecza; tych on niech się uczy i naucza.
38
On musi nauczać; ale próby może uczynić surowe.
39
Słowem Prawa jest Θελημα.
40
Kto nazwie nas Thelemitami źle nie uczyni, jeśli przyjrzy się tylko w to słowo z bliska. Ponieważ są w nim Trzy Stopnie, Pustelnik, i Kochajacy, i Człowiek Ziemi.Czyń wolę swą, niechaj będzie całym Prawem.
41
Słowem Grzechu jest Ograniczenie. O mężczyzno! Nie odmawiaj twej żonie jeśli ona pragnie! O kochający, jeśli taka twa wola, odejdź! Nie masz węzła który może połączyć rozdzielonych prócz miłości: wszystko inne jest przekleństwem. Przeklęte! Przeklęte niech będzie to na eony! Piekło.
42
Niech to będzie tym stanem wielości uwiązanym i wstrętnym. Tak z tobą całym: nie masz żadnego prawa prócz czynienia twej woli.
43
Czyń ją i nikt inny nie powie nie.
44
Ponieważ czysta wola, niełagodzona zamiarem, uwolniona od żądzy rezultatów, jest na każdy sposób doskonałą.
45
Doskonałe i Doskonałe sa jednym Doskonałym a nie dwoma; nie, są niczym!
46
Nicość jest tajemnym kluczem tego prawa. Żydzi zwą go sześćdziesiąt jeden; ja nazywam go osiem, osiemdziesiąt, czterysta osiemnaście.
47
Lecz oni mają połowę: łącz twą sztukę tak aby wszystko zanikło.
48
Moj prorok jest głupcem ze swoim jeden, jeden, jeden; nie są one Bykiem i nicością poprzez Księgę?
49
Odwołane są wszystkie rytuały, wszystkie próby, wszystkie słowa i znaki. Ra-Hoor-Kuith zajął swe miejsce na Wschodzie przy Equinoxie Bogów; i niech Asar będzie z Isą, którzy także są jednym. Lecz oni nie przychodzą ode mnie. Niech Asar będzie wielbicielem, Isa cierpiącą; Hoor w swoim tajemnym imieniu i wspaniałości jest wtajemniczającym Panem.
50
Należy rzec słowo o Hierofantycznym zadaniu. Spójrz! Są trzy próby w jednej, i mogą być one opisane na trzy sposoby: ogólny musi przejść przez ogień; subtelny niech będzie wypróbowany w intelekcie, a wzniosły wybrańców wzięty w najwyższym. Tak macie gwiazdę i gwiazdę, system i system; niech jeden nie zna dobrze drugiego!
51
Są cztery bramy do pewnego pałacu; jego podłoga jest ze srebra i złota, lapis lazula i jaspis są w nim; i wszystkie rzadkie zapachy, jaśmin i róża, i godła śmierci. Niech przejdzie on po kolei albo naraz przez cztery bramy; niech stoi on na podłodze pałacu. Czy nie utonie? Amn. Ho! wojowniku, a gdyby twój sługa utonął? Lecz są środki i środki. Bądźcie więc doskonali: noście wszyscy wspaniałe stroje, jedzcie bogate strawy i pijcie wina słodkie i wina pieniące! Napełnijcie się także do syta i woli miłością, jak chcecie, kiedy, gdzie i z kim chcecie! Lecz zawsze ku mnie.
52
Jeśli to byłoby niewłaściwe; jeśli pomylicie znaki przestrzeni, mówiąc: Oni są jednym; albo mówiąc: Oni są liczni; jeśli rytuał byłby nie zawsze ku mnie: wtedy oczekujcie na złowieszczy sąd Ra-Hoor-Khuita!
53
To odnowi świat, ten mały świat, moje serce i mój język, moja siostro której wysyłam ten pocałunek. Także, o skrybo i proroku, choć ty należysz do książąt, to niech nie złagodzi cię on ni rozgrzeszy. Lecz ekstaza będzie twoją jak i radość ziemi: zawsze Ku mi! Ku mi!
54
Nie zmieniaj nic ponad styl litery; albowiem spójrz! Ty, proroku, nie przejrzysz wszystkich tajemnic ukrytych w niej.
55
Dziecko twych wnętrzności, ono ujrzy je.
56
Oczekuj go ni ze Wschodu, ni z Zachodu; ponieważ z żadnego oczekiwanego domu nie dziecko to nie nadejdzie. Aum! Wszystkie słowa są święte a wszyscy prorocy prawdziwi. Wyjąwszy tylko, że oni rozumieją niewiele; rozwiązując pierwszą połowę równania, drugą pozostawiają nienaruszoną. Ale ty masz wszystko w jasnym świetle, i trochę, choć nie wszystko, w ciemności.
57
Inwokuj mnie pod mymi gwiazdami! Miłość jest prawem, miłość podług woli. Lecz niech głupcy nie pomylą miłości; ponieważ miłość jest i miłość. Tam jest gołąb, i tam jest wąż. Wybierzcie więc dobrze! On, mój prorok, wybrał znając prawo twierdzy i wielką tajemnicę Domu Boga. Wszystkie te stare litery w mej Księdze są prawidłowe; ale צ nie jest Gwiazdą. To także jest tajemnicą: mój prorok objawi to mędrcom.
58
Ja daję niewyobrażalne radości na ziemi: pewność, a nie wiarę podczas życia, o śmierci; pokój niewypowiadalny, spoczynek, ekstazę; i nie wymagam czegokolwiek w ofiarze.
59
Moje kadzidło jest z żywicznych drzew i gum; i nie ma w nim krwi: jako że me włosy są z drzew Wieczności.
60
Liczbą moją jest 11, jak wszystkie liczby tych którzy są od nas. Pięcioramienną jest Gwiazda, z Kołem w środku, a koło jest Czerwone. Mój kolor jest czernią dla ślepych, lecz niebieski i złoty są widziane przez widzących. Także ja mam tajemną chwałę dla mnie kochających.
61
Lecz kochać mnie jest lepsze niźli wszystkie rzeczy: jeśli pod nocnymi gwiazdami na pustyni zapalisz teraz kadzidło, inwokując mnie z czystym sercem i Węża płomieniem w nim, przyjdzie ci trochę odpocząć na mojej piersi. Dla jednego pocałunku będziesz wtedy gotów oddać wszystko; ale ktokolwiek daje jedną czastkę kurzu straci wszystko w tej godzinie. Gromadźcie więc dobra i zasoby kobiet i aromatów; noście bogate klejnoty; przewyższajcie narody ziemi we wspaniałości i dumie; lecz czyńcie to zawsze w miłości mojej, i tak dojdziecie do mojej radości. Polecam ci Ja gorliwie byś wystąpił przede mną w jedynej sukni i przykryty bogatą ozdobą głowy. Ja kocham cię! Ja lgnę ku tobie! Bladyś czy purpurowy, zasłonięty czy rozkoszny, ja która jestem całą przyjemnością i purpurą, i pijaństwem najgłębszych zmysłów, pragnę cię. Załóż skrzydła, i wznieć zwiniętą w sobie wspaniałość: chodź ku mnie!
62
Na wszystkich mych spotkaniach z tobą niech kapłanka mówi -- a jej oczy niech płoną żądzą gdy stoi naga i uradowana w mej tajemnej świątyni -- Ku mi! Ku mi! wywołując swym miłosnym śpiewem płomień ze wszystkich serc.
63
Śpiewaj mi zachwycająca pieśń miłosną! Spalaj mi perfumy! Noś dla mnie klejnoty! Pij dla mnie, ponieważ Ja kocham cię! Ja kocham cię!
64
Ja jestem niebieskopowieką córką Zachodu Słońca; Ja jestem nagim pobłyskiem rozkosznego nocnego nieba.
65
Ku mi! Ku mi!
66
Ujawnienie Nuit osiąga koniec.
    Forgot user name/password